Performing theoretical-artistic activism :::::::

Parabeton – Pier Luigi Nervi i rimski beton, Heinz Emigolz, 2011
1 Parabeton – Pier Luigi Nervi i rimski beton, Heinz Emigolz, 2012
Parabeton – Pier Luigi Nervi i rimski beton, Heinz Emigolz, 2011
2 Parabeton – Pier Luigi Nervi i rimski beton, Heinz Emigolz, 2012
Perret u Francuskoj i Alžiru, Heinz Emigholz, 2012
3 Perret u Francuskoj i Alžiru, Heinz Emigholz, 2012
Perret u Francuskoj i Alžiru, Heinz Emigholz, 2012
A014_C121_0621EJ
Heinz Emigholz c_2008_by_May Rigler
0 Heinz Emigholz c_2008_by_May Rigler

REZ | 1. festival savremenog eksperimentalnog filma
HEINZ EMIGHOLZ: Arhitektura filma

3. / 4. / 5. oktobar 2014.
Dom omladine Beograda [Makedonska 22]

All architecture is what you do to it when you look upon it. [Walt Whitman]

Teorija koja Hoda [TkH] pokreće filmski festival koji se bavi savremenim praksama eksperimentalnog i umetničkog filma. Svake godine, u fokusu će biti jedan/na od najznačajnijih i još uvek aktivnih autora/ki koji svoje radove smeštaju u polje filmskog eksperimenta. Cilj festivala je da kreira umetničku i edukativnu platformu za predstavljanje i promociju inovativnih i radikalnih filmskih praksi.
Prvo izdanje festivala predstaviće rad nemačkog autora Heinza Emigholza, koji se ubraja među najznačajnije evropske filmske eksperimentatore. Njegov, sada već četrdesetgodišnji postojani rad u poslednje vreme je u žiži interesovanja filmskih krugova, te su održane brojne retrospektive njegovih dela na najvažnijim svetskim festivalima i u kinotekama. Emigholz je svojim filmskim konstrukcijama napravio svojevrsnu “autobiografiju moderne” snimajući modernističku arhitekturu.

Heinz Emigholz je krajem septembra i početkom oktobra u Zagrebu i Beogradu gost Teorije koja Hoda u okviru REZ-a, 1. festivala savremenog eksperimentalnog filma i Multimedijalnog instituta u okviru programa Vizualni kolegij. Program se sastoji od retrospektive centralnih Emigholzovih filmova, predavanja, razgovora s umetnikom, predstvaljanja njegovog šireg konteksta delovanja, a posebno ističemo razgovor Emigholza i Slobodana Šijana u Domu omladine Beograda i koncert grupe Kreidler u Zagrebu.
U pripremi za 2015. je takođe i publikacija o Heinzu Emigholzu koja će uključiti eseje Gertrud Koch, Giuliane Bruno, Siegfrieda Zielinskog i dr.

//

PROGRAM

+ Ulaz na sve programe je besplatan.
++ Diskurzivni program festivala je na engleskom jeziku.

03. 10. [petak]

19.00 _ OD PARTITURE DO NARACIJE
[Uvodno predavanje Heinza Emigholza]

20.00 _ PARABETON – Pier Luigi Nervi i rimski beton
[Parabeton – Pier Luigi Nervi und römischer Beton, 2011, 100′]
+ razgovor sa autorom
Parabeton u hronološkom sledu pokazuje 17 još uvek očuvanih građevina italijanskog inženjera i arhitekte Pier Luigija Nervija (1891-1979). Prikaz tih odvažnih konstrukcija Emigholz spaja sa filmskim studijama antičkih zdanja napravljenih od rimskog betona.

04. 10. [subota]

17.30 _ FORMATIVNE GODINE:
Schenec-Tady I [1972/73, 40′]
Demon [1976/77, 29′]
„Umetnički rad Heinza Emigholza istražuje granicu između filma i vizuelnih umetnosti. Njegovi rani filmovi dali su ključan podstrek međunarodnom pokretu eksperimentalnog filma 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. Smatraju se retkim eksperimentalnim radovima iz Nemačke koji su stekli trajno poštovanje u svetu. Projekat THE FORMATIVE YEARS (Formativne godine) osvetljava i približava deo istorije filma koji, u svetlu obrtâ u analognom svetu i pomeranja ka digitalnom, omogućava razmatranje sasvim savremenih tendencija.“ [Stefanie Schulte-Strathaus]

19.00 __ MISLI:FILM
[Think:Film, predstavljanje inicijative + diskusija]
Učesnici: Heinz Emigholz (Think:Film, Berlin) i Ulrich Ziemons (Arsenal, Berlin)
Moderira: Marta Popivoda (TkH, Beograd)
Misli:Film – Međunarodni kongres eksperimentalnog filma održan je na berlinskoj Akademiji umetnosti u organizaciji Arsenala – Instituta za film i video umetnost, a u saradnji sa Institutom za film Univerziteta umetnosti u Berlinu.
Nakon razdoblja diverzifikacije eksperimentalnih oblika umetničke proizvodnje, novi načini razmišljanja o filmu i vrstama mišljenja koje film može da stvori postali su neophodni. Glavni cilj kongresa Misli:Film bio je da ponudi novu filozofsku procenu posebnog položaja koji film i filmska slika uživaju u umetničkoj i intelektualnoj praksi.

20:00 __ PERRET U FRANCUSKOJ I ALŽIRU
[Perret in Frankreich und Algerien, 2012, 110′]
+ razgovor sa autorom
Auguste Perret (1874-1954) je bio poznati francuski arhitekta i inženjer, posebno važan zbog inovativnih betonskih konstrukcija oblikovanih u neo-klasičnom izrazu. Film prikazuje 30 Perretovih ostvarenja u Francuskoj i Alžiru, artikulišući time indirektno i odnos modernizma i kolonijalizma u arhitekturi.

05. 10. [nedelja]

17.30 __ KRATKI FILM I MUZIČKI SPOTOVI:
Dva muzeja [Two Museums, 2013, 18′]
Heinz Emigholz & Kreidler:
Crvena pustinja [Rote Wüste, 2012, 21′]
Zima [Winter, 2012, 8′]
Trka moljaca [Moth Race, 2012, 4′]

19.00 __ DIJALOG
[Razgovor dva autora]
Učesnici: Slobodan Šijan i Heinz Emigholz
Moderira: Petar Milat (Multimedijalni institut, Zagreb)

20.00 _ GOFF U PUSTINJI
[Goff in The Desert, 2003, 110′]
+ razgovor sa autorom
Bruce Goff (1904-1982) je velika nepoznanica američke arhitekture, pa su još za života, njegovi radovi izazivali brojne kontroverze. Film prikazuje 62 građevine – od malih benzinskih stanica do reprezentativnih muzeja – koje je projektovao ovaj američki arhitekta. Gotovo sva njegova zdanja stajala su kao šokovi u krajoliku, utirući put tada još uvek nezamislivim prodorima u arhitekturi.

//

Program se realizuje u saradnji Teorije koja Hoda, Multimedijalnog instituta iz Zagreba, Doma omladine Beograda i Goethe-instituta. Uz podršku Filmgalerie 451 i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Tim festivala posebno zahvaljuje Bobanu Jevtiću i Ani Vujanović.

Više o radovima Heinza Emigholza na:
www.pym.de